Trang chủ » Kinh nghiệm soi cầu lô » Soi cầu Bạc Liêu – Soi cầu xổ số Bạc Liêu hôm nay

Soi cầu Bạc Liêu – Soi cầu xổ số Bạc Liêu hôm nay

Soi cầu Bạc Liêu (xsbl) thứ 3 hàng tuần

Soi cầu  Bạc Liêu diễn ra vào thứ 3 hàng tuần. Chúng tôi chuyên gia xổ số chốt số vào lúc 12 – 14h hàng ngày. Kết quả dự đoán xổ số bạc liêu (xsblieu)chỉ mang tính chất tham khảo tuy nhiên đã qua sự tính toán chuẩn xác của chúng tôi. Rất mong các bằng hữu gần xa ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa. Xin chân thành cám ơn.

Nhận kết quả Xs Bạc Liêu miễn phí vào lúc 12h – 14h thứ 3 hàng tuần
Cam kết không bán số – Lấy số chuẩn hoàn toàn miễn phí nhé

Dự đoán kết quả xổ số Soi Cầu Bạc Liêu hôm nay
Xs Bạc Liêu hôm nay

Soi Cầu Bạc Liêu Thứ 3 14/11/2017

Soi cầu xổ số Bạc Liêu – Xs Bạc Liêu ngày 14/11/2017

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh lô tô:

– Bạch thủ: đang cập nhật…
– Song thủ: đang cập nhật…
– Lô đá 2 : đang cập nhật…

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh đặc biệt:
– Đầu về đang cập nhật…     – Đuôi vềđang cập nhật…
+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh giải 8:
– Đầu về đang cập nhật…      – Đuôi về đang cập nhật…

Soi Cầu Bạc Liêu Thứ 3 07/11/2017

Soi cầu xổ số Bạc Liêu – Xs Bạc Liêu ngày 07/11/2017

+ Lô Kép: 33 – 88

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh lô tô: 
– Bạch thủ: 56
– Song thủ: 58-86
– Lô đá 2 :(39-05)(11-75)(44-52)

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh đặc biệt:
– Đầu về2    – Đuôi về 7
+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh giải 8: 
– Đầu về 8   – Đuôi về 2

Soi Cầu Bạc Liêu Thứ 3 31/11/2017

Soi cầu xổ số Bạc Liêu – Xs Bạc Liêu ngày 31/11/2017

+ Lô Kép: 55 – 66

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh lô tô: 
– Bạch thủ: 02
– Song thủ: 53-86
– Lô đá 2 :(39-01)(54-59)(15-81)

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh đặc biệt:
– Đầu về5    – Đuôi về 7
+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh giải 8: 
– Đầu về 2   – Đuôi về 8

Soi Cầu Bạc Liêu Thứ 3 17/10/2017

Soi cầu xổ số Bạc Liêu – Xs Bạc Liêu ngày 17/10/2017

+ Lô Kép: 88 – 22

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh lô tô: 
– Bạch thủ: 94
– Song thủ: 67-83
– Lô đá 2 :(35-15)(42-30)(18-98)

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh đặc biệt:
– Đầu về6    – Đuôi về 1
+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh giải 8: 
– Đầu về 4   – Đuôi về 2

Soi Cầu Bạc Liêu Thứ 3 10/10/2017

Soi cầu xổ số Bạc Liêu – Xs Bạc Liêu ngày 10/10/2017

+ Lô Kép: 66 – 55

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh lô tô: 
– Bạch thủ: 65
– Song thủ: 71-24
– Lô đá 2 :(64-57)(86-74)(38-15)

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh đặc biệt:
– Đầu về4    – Đuôi về 1
+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh giải 8: 
– Đầu về 7   – Đuôi về 9

Soi Cầu Bạc Liêu Thứ 3 03/10/2017

Soi cầu xổ số Bạc Liêu – Xs Bạc Liêu ngày 03/10/2017

+ Lô Kép: 22 – 88

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh lô tô: 
– Bạch thủ: 24
– Song thủ: 56-12
– Lô đá 2 :    (21-30)(90-85)(15-78)

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh đặc biệt:
– Đầu về5    – Đuôi về 1
+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh giải 8: 
– Đầu về 7   – Đuôi về 3

Soi Cầu Bạc Liêu Thứ 3 26/09/2017

Soi cầu xổ số Bạc Liêu – Xs Bạc Liêu ngày 26/09/2017

+ Lô Kép: 77 – 88

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh lô tô: 
– Bạch thủ: 85
– Song thủ: 27-12
– Lô đá 2 :   (29-52)(00-46)(42-29)

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh đặc biệt:
– Đầu về7    – Đuôi về 3
+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh giải 8: 
– Đầu về 2   – Đuôi về 7

Soi Cầu Bạc Liêu Thứ 3 12/09/2017

Soi cầu xổ số Bạc Liêu – Xs Bạc Liêu ngày 12/09/2017

+ Lô Kép: 11 – 33

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh lô tô: 
– Bạch thủ: 24
– Song thủ: 06-12
– Lô đá 2 :   (47-91)(77-03)(67-37)

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh đặc biệt:
– Đầu về5    – Đuôi về 7
+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh giải 8: 
– Đầu về 8   – Đuôi về 3

Soi Cầu Bạc Liêu Thứ 3 29/08/2017

Soi cầu xổ số Bạc Liêu – Xs Bạc Liêu ngày 29/08/2017

+ Lô Kép: 11 – 33

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh lô tô: 
– Bạch thủ: 23
– Song thủ: 21-81
– Lô đá 2 :  (55-20)(46-98)(41-33)

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh đặc biệt:
– Đầu về7    – Đuôi về 1
+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh giải 8: 
– Đầu về 2   – Đuôi về 3

Soi Cầu Bạc Liêu Thứ 3 22/08/2017

Soi cầu xổ số Bạc Liêu – Xs Bạc Liêu ngày 22/08/2017

+ Lô Kép: 55 – 33

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh lô tô: 
– Bạch thủ: 63
– Song thủ: 73-37
– Lô đá 2 : (08-16)(62-52)(39-13)

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh đặc biệt:
– Đầu về6    – Đuôi về 1
+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh giải 8: 
– Đầu về 8   – Đuôi về 3

Soi Cầu Bạc Liêu Thứ 3 15/08/2017

Soi cầu xổ số Bạc Liêu – Xs Bạc Liêu ngày 15/08/2017

+ Lô Kép: 44 – 33

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh lô tô: 
– Bạch thủ: 10
– Song thủ: 73-37
– Lô đá 2 : (71-17)(88-94)(72-33)

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh đặc biệt:
– Đầu về8    – Đuôi về 3
+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh giải 8: 
– Đầu về 7   – Đuôi về 0

Soi Cầu Bạc Liêu Thứ 3 08/08/2017

Soi cầu xổ số Bạc Liêu – Xs Bạc Liêu ngày 08/08/2017

+ Lô Kép: 66 – 33

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh lô tô: 
– Bạch thủ: 02
– Song thủ: 36-85
– Lô đá 2 : (36-48)(31-84)(93-90)

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh đặc biệt:
– Đầu về8    – Đuôi về 2
+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh giải 8: 
– Đầu về 2   – Đuôi về 4

Soi Cầu Bạc Liêu Thứ 3 01/08/2017

Soi cầu xổ số Bạc Liêu – Xs Bạc Liêu ngày 01/08/2017

+ Lô Kép: 00 – 33

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh lô tô: 
– Bạch thủ: 42
– Song thủ: 76-35
– Lô đá 2 : (10-71)(88-80)(93-90)

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh đặc biệt:
– Đầu về5    – Đuôi về 2
+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh giải 8: 
– Đầu về 2   – Đuôi về 6

Soi Cầu Bạc Liêu Thứ 3 18/07/2017

Soi cầu xổ số Bạc Liêu – Xs Bạc Liêu ngày 18/07/2017

+ Lô Kép: 77 – 99

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh lô tô: 
– Bạch thủ: 12
– Song thủ: 27-41
– Lô đá 2 : (83-43)(05-72)(23-01)

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh đặc biệt:
– Đầu về4    – Đuôi về 7
+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh giải 8: 
– Đầu về 1   – Đuôi về 6

Soi Cầu Bạc Liêu Thứ 3 11/07/2017

Soi cầu xổ số Bạc Liêu – Xs Bạc Liêu ngày 11/07/2017

+ Lô Kép: 77 – 99

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh lô tô: 
– Bạch thủ: 54 – 85
– Song thủ: 65-23
– Lô đá 2 :  (03-30)(92-29)(17-71)

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh đặc biệt:
– Đầu về6    – Đuôi về 7
+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh giải 8: 
– Đầu về 3   – Đuôi về 5

Soi Cầu Bạc Liêu Thứ 3 04/07/2017

Soi cầu xổ số Bạc Liêu – Xs Bạc Liêu ngày 04/07/2017

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh lô tô: 
– Bạch thủ: 27
– Song thủ: 53-81
– Lô đá 2 :  (21-11)(41-93)(71-19)

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh đặc biệt:
– Đầu về7    – Đuôi về 7
+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh giải 8: 
– Đầu về 9    – Đuôi về 5

Soi Cầu Bạc Liêu Thứ 3 06/06/2017

Soi cầu xổ số Bạc Liêu – Xs Bạc Liêu ngày 06/06/2017

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh lô tô:
– Bạch thủ: 18 – 57
– Song thủ: 39-99
– Lô đá 2 : (24-42)(15-51)(01-10)

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh đặc biệt:
– Đầu về6    – Đuôi về 4
+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh giải 8:
– Đầu về 1    – Đuôi về 5

Soi Cầu Bạc Liêu Thứ 3 30/05/2017

Soi cầu xổ số Bạc Liêu – Xs Bạc Liêu ngày 30/05/2017

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh lô tô:
– Bạch thủ: 72 – 52
– Song thủ: 47-77
– Lô đá 2 : (75-57)(91-19)(30-03)

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh đặc biệt:
– Đầu về 1     – Đuôi về 6
+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh giải 8:
– Đầu về 5      – Đuôi về 8

Soi Cầu Bạc Liêu Thứ 3 02/05/2017

Soi cầu xổ số Bạc Liêu – Xs Bạc Liêu ngày 02/05/2017

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh lô tô:
– Bạch thủ: 82
– Song thủ: 16-83
– Lô đá 2 : (28-26)(25-65)(68-90)

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh đặc biệt:
– Đầu về 7     – Đuôi về 6
+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh giải 8:
– Đầu về 7       – Đuôi về 0

Soi Cầu Bạc Liêu Thứ 3 25/04/2017

Soi cầu xổ số Bạc Liêu – Xs Bạc Liêu ngày 25/04/2017

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh lô tô:
– Bạch thủ: 81
– Song thủ: 28-15
– Lô đá 2 : (79-63)(44-14)(87-62)

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh đặc biệt:
– Đầu về 6     – Đuôi về 1
+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh giải 8:
– Đầu về 5       – Đuôi về 5

Soi Cầu Bạc Liêu Thứ 3 04/04/2017

Soi cầu xổ số Bạc Liêu – Xs Bạc Liêu ngày 04/04/2017

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh lô tô:
– Bạch thủ: 04
– Song thủ: 17-36
– Lô đá 2 : (04-40)(89-17)(36-88)

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh đặc biệt:
– Đầu về 8      – Đuôi về 0
+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh giải 8:
– Đầu về 2       – Đuôi về 9

Soi Cầu Bạc Liêu Thứ 3 28/03/2017

Soi cầu xổ số Bạc Liêu – Xs Bạc Liêu ngày 28/03/2017

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh lô tô:
– Bạch thủ: 96
– Song thủ: 48-02
– Lô đá 2 : (16-41)(37-50)(69-38)

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh đặc biệt:
– Đầu về 7       – Đuôi về 9
+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh giải 8:
– Đầu về 8       – Đuôi về 4

Soi Cầu Bạc Liêu Thứ 3 21/03/2017

Soi cầu xổ số Bạc Liêu – Xs Bạc Liêu ngày 21/03/2017

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh lô tô:
– Bạch thủ: 04
– Song thủ: 05-94
– Lô đá 2 : (05-54)(04-78)((47-94)

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh đặc biệt:
– Đầu về 0       – Đuôi về 4
+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh giải 8:
– Đầu về 1       – Đuôi về 8

Soi Cầu Bạc Liêu Thứ 3 14/03/2017

Soi cầu xổ số Bạc Liêu – Xs Bạc Liêu ngày 14/03/2017

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh lô tô:
– Bạch thủ: 04
– Song thủ: 05-94
– Lô đá 2 : (05-54)(04-78)((47-94)

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh đặc biệt:
– Đầu về 0       – Đuôi về 4
+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh giải 8:
– Đầu về 1       – Đuôi về 8

Soi Cầu Bạc Liêu Thứ 3 07/03/2017

Soi cầu xổ số Bạc Liêu – Xs Bạc Liêu ngày 07/03/2017

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh lô tô:
– Bạch thủ: 04
– Song thủ: 05-94
– Lô đá 2 : (05-54)(04-78)((47-94)

+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh đặc biệt:
– Đầu về 0       – Đuôi về 4
+ Soi cầu xổ số Bạc Liêu đánh giải 8:
– Đầu về 1       – Đuôi về 8

Chúng tôi không bán số- trang cung cấp hoàn toàn miễn phí. Tùy vào mục đích sử dụng của mỗi người chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với mục đích sử dụng của bạn. Khuyến khích chơi vé số theo quy chuẩn nhà nước. Xin chân thành cám ơn

Xem thêm dự đoán xổ số Thứ 3

 

Tags: , , , , , , , , , , , Hãy Like vào share giúp Admin nhé.

Cùng Chuyên Mục

Cách đánh đề ngày nào cũng trúng
7 Kinh nghiệm lô đề dể chơi dể trúng không phải ai cũng biết
Chốt số soi cầu miền nam Bạc Liêu mới nhất
Chốt số soi cầu miền nam Bến Tre mới nhất
Chốt số soi cầu miền nam Vũng Tàu mới nhất

lo de mien bacsoicaumientrung.top KQXS hàng ngày - Thống kê Xổ Số Miền Bắc - Trung - Nam

Mọi thông tin tại website chỉ mang tính tham khảo , chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm về việc bạn sử dụng thông tin tại đây và mục đích cá nhân của bạn.